Сахаджа форум: Йога сутрa, Самадхи пада 1-51 - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Йога сутрa, Самадхи пада 1-51 oт Махариши Патанджали-бащата на с-мата Йога

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Post icon  Posted 01 August 2009 - 03:50 PM

Превод моя милост. :rolleyes:

Йога сутрa на Махариши Патанджали

Самадхи пада

1.1 Сега започва обянението за йога
1.2 Йога е успокояване на темперамента на нашето внимание
1.3 Тогава чистото съзнание се установява в своята истинска форма.
1.4 В противен случай нашето внимание се замърсява.
1.5 Съществуват пет вида темперамент на вниманието, благоприятни и неблагоприятни.
1.6 Правилно възприятие, погрешно възприятие, фантазиране, спомняне и сънуване.
1.7 Познанието се достига чрез: Правилно възприятие, заключение и пояснения от учител или свещен текст.
1.8 Погрешното познание е резултат от неправилно разбиране
1.9 Понякога думите пораждат фантазии, които не са реалност
1.10 Сънуването е резултат от резултат от нашия темперамент.
1.11 Спомените се пораждат от нашето минало, без да се видоизменят.
1.12 Темперамента на нашето внимание може да се успокои чрез практикуване на необвързаност, безпристрастност и липса на желания.
1.13 Практиката изисква старание за установяване на спокойствие
1.14 Когато се практикува дълго време без прекъсване и с искренна отдаденност тя стабилно се установява.
1.15 Чрез необвързаност, безпристрастност и липса на желания дори и към нещата описани в свещенните текстове се установява пълен контрол.
1.16 Това върховно състояние е отвъд гуните.
1.17 Като начало, процеса на успокояване е съпроводен с четири състояния: размисъл, мисли, блаженство и себеосъзнаване.
1.18 Практикувайки спиране на мисловната дейност спомага за премахване на предишните остатъчни обослувености.
1.19 Достигайки състояние, когато тялото не се усеща ние се сливаме с Природата.
1.20 Необходимите условия за достигане на самадхи са: вяра, енергия, безмисловно състояние и мъдрост.
1.21 И то/ самадхи/ се постига бързо чрез устремление .
1.22 Но достигането му зависи от интензивността, която бива – бавна, средна и бърза.
1.23 Или чрез посвещение към Ишвара/ БОГ/
1.24 Отражението/ Атма-Духът/ на Ишвара/Бог/ в нас остава недокоснат от акумулираните от нас Карми.
1.25 Там / в Духът/ е източника на безграничното познание.
1.26 Така Духът също е учител на предишните поколения, недокоснат от времето.
1.27 Чрез мантрата ОМ.
1.28 Чрез мантруване / на ОМ/ ние осъзнаваме значението му.
1.29 По този начин се достига до вътрешното Себе и пречките отпадат
1.30 Съществуват девет вида препятствия, които отвличат нашето внимание: Болест, Мързел, Нерешителност, Небрежност, Апатия, Невъздържаност, Погрешни разбирания, Чувството че не може да се достигне реалността, Нестабилност.
1.31 В резултат от тях ние преживяваме страдания, депресия, неравномерно дишане и разсеяност.
1.32 За да се да ги превъзмогнем е нужно да практикуваме следното:
1.33 Да успокояваме вниманието си от обекти пораждащи доброжелателство, състрадание, наслада, хладнокръвие, щастие, състрадание, благотворителност и недоброетелност.
1.34 Да задържаме дъха си след вдишване и издишване.
1.35 Да задържаме вниманието си на определен обект, което ще доведе до достигане отвъд нашия темперамент.
1.36 Да се наслаждаваме на просветления интелект в нас.
1.37 Да не насочваме нашето внимание към нашите сетивни усещания.
1.38 Да вникваме в познанието идващо от нашите сънища.
1.39 Да медитираме върху произволен предмет.
1.40 Така се постига овладяване на безкрайно малки и безкрайно голями обекти.
1.41 Когато темперамента на нашето внимание се успокои и съзнанието ни е абсолютно чисто, съзнанието ни може напълно да проникне и обхване обекта на концентрация.
1.42 Тогава съзнанието ни трудно разграничава името, значението и познанието за определения обект.
1.43 Така обекта пречистен от име, значение и познание блести в своята истинска /вибрационна/ същност.
1.44 Така обекта може да бъде обозначен с име, значение и познание, но също и със своята истинска /вибрационна/ същност.
1.45 Истинска /вибрационна/ същност води до безформената същност.
1.46 Това е зародиша на вглъбеността/самадхи/.
1.47 В състояние без мисли се установява истинското Себе.
1.48 Това е Природната Премъдрост-Божествената любов.
1.49 Тази Природната Премъдрост е различна от мъдростта за различните обекти, достигната през вековете.
1.50 Тази Природната Премъдрост възпрепятства възникването на остатъчни обусловености.
1.51 Така чрез оттеглянето на всички обусловености се установява дълбоката медитация.
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users