Сахаджа форум: РЕЧ НА КЛАУС НОБЕЛ - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

РЕЧ НА КЛАУС НОБЕЛ в Роял Алберт Хол, 3 юли, 1997 г.

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Post icon  Posted 08 March 2010 - 06:00 AM

РЕЧ НА КЛАУС НОБЕЛ
в Роял Алберт Хол, 3 юли, 1997 г.

Действително животът е пълен с удивителни събития. Ние се срещаме сега с въодушевяващата мисия и послание на Святата Майка – Шри Матаджи Нирмала Деви, която не присъства тук, но Нейното духовно присъствие се усеща.

Наскоро се запознахме с прекрасното съдържание на писмото на аятолах Раухани, в което той високо оценява работата и мисията на Святата Майка и показва важната роля на жените в света. Той също не присъства тук сега и откровено казано аз също не знаех до преди 36 часа, че ще бъда в Кралския Алберт Хол пред тази аудитория

Но ето – аз съм тук и казвам: “Скъпа Майко, запознах се и с Вашия съпруг – г-н Шривастава, присъстващ в тази зала. И на вас скъпи приятели, търсачи на Истината, искам да кажа, че почти не ви виждам, поради светлината, излъчвана от вас. Затова кажете “да”, ако присъствате тук /аплодисменти/. Сега мога да ви виждам и чувам, така, както и вие мен. Искам да ви кажа, че имам виждане – видение за свят, който е по-добър, по-безопасен и по-разумен, отколкото този, в който живеем сега. Това е свят, в който хората живеят в хармония, в съгласие със себе си и с природата.

Сега тези думи изглеждат общи фрази, смели виждания, но има практически метод, за да преминем от мечтите към реалността. Да, аз ще споделя с вас и накратко ще ви кажа за главния аспект на нашата среща, откъдето ще стане ясно как ще бъде осъществена тази глобална трансформация. Условието е: верни мисли, правилни думи, правилни действия, точно тук и точно сега /аплодисменти/.

Ключовата дума разбира се, се явява “правилно”. В този свят се борим за това, което е правилно за мен и обратното. Това обаче е неопределено. Ето защо трябва да има отправна точка, според която да разграничим правилното от неправилното, Истината от лъжата.

Тази вечер Шри Матаджи ще ни каже кое е правилно. Сега ще ни доведат до знанието за самореализацията в света на Истината и ние ще можем да познаем Абсолютната Истина и Абсолютния покой.

…. Преди сто години Алфред Нобел установи Нобеловата награда за Мир. Тези премии се присъждат за изключителни успехи в областта на химията, физиката и медицината, литературата и в сферата на достиженията за мир на земята. Сред тези премии намирам, че премията на достиженията за мира е най-висока. И искам да кажа, че Алфред Нобел се вслушваше в мнението на жените.По своето време той се вслушваше в мнението на своята секретарка г-жа Берти от Саторн в Париж, когато тя още преди сто години му каза, че той е длъжен да използва своето благополучие за благото на света. Сега ние ще чуем друга жена, ще чуем посланието на Шри Матаджи.

Много съм вдъхновен от наследството на моя дядо и по-късно от учението на Шри Матаджи. Алфред Нобел говореше много за мира, той се боеше, че диаманта, използван при строителството на тунели ще може също да бъде използван за военни действия. Сега в арсенала на военните системи той е подобен на запалка, но в онова време диаманта беше един от най-разрушителните материали.

Алфред Нобел считаше, че в основата на мира стои отсъствието на война. Аз виждам, че мирът съществува в четири сфери: Първата – мир вътре в човека, тоест как ние се справяме с нашия ум, емоции и чувства, как се обръщаме към тялото си, явяваме ли се негови роби или ние сами сме си господари. Докато няма мир вътре в нас, никога няма да има мир на Земята. И най-безопасният, най-добрият път за установяване на мир в целия свят – това е да се основе движение, което да включва в себе си религиозни, философски течения, всички политически и научни организации в своята основа. Тази вечер ще говорим и ще разберем какво е това – мир вътре в нас. Какво означава Самореализация? Това означава, че ние осъзнаваме, но какво е това “само”?

Дами и господа, “само” означава, че в нас се намира божествена, космическа енергия, която съществува във всеки човек, но която не е събудена у болшинството хора в света. Духовните учители от древността са знаели, говорили са за това, но тази тайна на тайните старателно е била скривана до този момент, когато Шри Матаджи с голямо мъжество и велика мъдрост не е решила да дойде по свое собствено желание на тази Земя в това критично време от нашата история, за да сподели своето знание и мъдрост – спонтанната себереализация – Сахаджа Йога.

Себереализацията е нужна, за да се активира спящият източник на енергия, намиращ се нас, наречен Кундалини, на който е необходимо да се помогне да се издигне, за да се осъществи това, за което се говори в Библията: “Вие сте създадени по Мой образ и подобие” /аплодисменти/.Това е първата сфера на мира, който трябва да имаме вътре в себе си. Следващата сфера на мира, това е мира в нашето семейство, в обществото, в нашите нации, мира сред етническите групи и религии, което ни прави действително истински.

Обръщам се към вас и вие като активни слушатели можете да се поставите на мястото на другите хора, само тогава ще имате виждан за тяхната перспектива и ще можете да разберете какво искат те да ви кажат. Ние през цялото време говорим, говорим и говорим. Моята скъпа жена, която присъства тук ми каза:”Клаус, ти говориш твърде много, ти не слушаш”. И аз започнах да практикувам това, за което тя ме призова – активно да слушам. /Това е втората сфера на мира./

Третата сфера на мира е сферата, която ме е интересувала изначално – нали съм европеец и шведски бизнесмен, защо сега съм тук и говоря на езика на духовността, говоря за това на какво можем да се надяваме в бъдеще?

Аз правя това, защото имам дълбоко уважение към Природата. Лауреатът на Нобелова премия на Мира – д-р Алберт Швайтцер беше казал, че след като е работил и работил и работил, опитвайки се да формулира фразата, която би съдържала всичко, което е знаел, всичко, което е искал да предаде посредством своята философия, той я е оформил така: “Благоговение пред живота!”

Природата не е нищо друго, освен изобилие от примери на Живота в многолики варианти. И аз ви казвам, скъпи търсачи на Истината, че сега ние, човечеството, поради нашето невежество, поради нашата алчност, нашите страсти към властта се намираме в процес на разрушаване на всичко това, което прави планетата ни уникална и това, което създава Живот на Земята.

Земята е подобна на син скъпоценен камък във Вселената! Съществува само една Земя. Тя е крехка и ние трябва да се погрижим за Нея и да я уважаваме. Ние не можем да нарушаваме законите на Природата, а трябва да живеем по Нейните закони! Ако ги нарушим Майката Земя ще ни разруши. Човешкият вид като такъв се явява единствен по рода си. Ние знаем колко други видове съществуват: 5, 10 или 30 милиона. Но ние знаем и това, че е било доказано от видния учен в Харвардския Университет Е. О. Вилсон, че нашите действия довеждат до умирането на 250 видове всеки ден, сякаш ние преднамерено и с упорство изтегляме нишка след нишка от това, което съставлява тъкънта на Живота. Но Майката Земя няма да ни позволи да правим това безнаказано.

Четвъртата сфера на мира – това е мирът, който трябва да познаем, мирът между нас и Бога. Всяка религия или група, която повдига оръжие и унищожава своя враг в името на Бог, не следва това към което ни призовава Бог. Светът не трябва да познава насилието /аплодисменти/. И светът не трябва да познава войната.

Аз назовах, както чухте, четири сфери на мира, те се явяват етиката на Земята. И тази вечер ние ще чуем от Святата Майка, как можем да получим този еталон, това разпознаване, как можем да различим кой е пред нас: шарлатанин, измамник или гениална личност. Вие, уважаема аудитория сте дошли тук след различни търсения и аз както и вие също сме търсили Истината.

Започнах да различавам Истината достатъчно ясно и позволете ми да ви кажа, че аз разглеждах живота на Земята като училище, където ние се учим на усъвършенстване и очистване.

Сега на Земята всичко е взаимосвързано, взаимозависимо и всичко си взаимодейства. На земята, а и на небесата, както предполагам, всяко действие има протимодийствие, всяко следствие има своята причина и всяка причина има свое следствие.

Святата майка, както казах, е човек с много висок Дух. Тя владее знания за много животи, за всичко, за всички закони, невидими закони, Духовни закони.Тя винаги и навсякъде работи безкористно, както работи законът за гравитацията, а той винаги работи.

Аз във висша степен съм удовлетворен от учението на Шри Матаджи и на мене ми е много приятно да съм в Нейното общество. В Библията е казано : “Вие ще познаете дървото по плодовете”.

Неотдавна срещнах млади мъже и жени от различни части на света и всички те светеха и излъчваха вътрешен мир и хармония. Това са уникални хора, които би трябвало да последвате. Те са тези, които могат да нарекат себе си посланици на Земята. И когато завърши тази среща и получите своята Себереализация, аз съм уверен, вие наистина ще можете да различавате Истината от лъжата и ще осъзнаете, че сляпата вяра или фанатизма нямат смисъл, че използването на насилие като последен аргумент /при решаване на спорни въпроси/ в края на краищата потенциално ще ви доведе до нещастие, ще доведе до конфликти и войни.

Дами и господа, аз знам, че бъдещето е в наши ръце, то е и в моите ръце и че бъдещето на планетата се намира в сърцето на всеки човек.
Накрая, искам да завърша своето встъпление с индийска басня. Чух я на конференцията в Рио през 1992 г. Това беше двадесетгодишната конференция, когато за първи път се повдигна на световно ниво темата за околната среда. През 1972 г. в Стокхолм на конференцията са присъствали само министър-председателя на Индия и кралят на Швеция. Двадесет години по-късно, на конференцията в Рио, вече имаше 110 държавни глави.

Миналата неделя в Ню Йорк, с участието на 70 държавни глави, които са били и в Рио и още други пет е била разработена удивителна Декларация в 21 пункта. Казах на г-н Шривастава /съпруга на Шри Матаджи/, когато ме попита за резултата от конференцията, че ние добре говорим за това как да подсигурим бъдещето, но ми се струва, че в ООН само вървят постоянни диалози. А сега – тази вечер ние ще предприемем действия …

Попитах един светец от Индия “Има ли надежда за бъдещето?” И получих отговор: Господин Нобел, ще отговоря на Вашия въпрос със следното: “Когато Бог създал Земята, Той бил много щастлив и удовлетворен. Това било Неговото най-прекрасно Творение във Вселената и Той решил да отпразнува случилото се като устроил празнична вечеря. Бог поканил всички Ангели и всички дяволи. Когато дошли Той като добър домакин ги поздравил и казал: “Докато вие сте тук ще прекарате хубаво времето си, ще получите добра храна, най-добрата напитка – божествен нектар, но има едно условие, което трябва да изпълните и то е следното: По време на празнуването на Моето Творение вие не трябва да сгъвате лактите си”.

Дяволите тогава закрещели, че не им трябва даже и малка част от такава вечеря: – “Как ще се наслаждаваме на всичко това без да сгъваме лакти?” И казвайки всичко това те си отишли.

След това започнала вечерята. Ангелите се наслаждавали и Бог бил много щастлив! Те се хранели един друг, без да сгъват лакти, делели всичко, грижели се един за друг. И това е всичко, което ние заедно трябва да правим в бъдеще”
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users