Сахаджа форум: Секта ли е йога? - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Секта ли е йога? Йога е една от школите на индуистката философия

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Post icon  Posted 25 October 2009 - 03:49 PM

Йога е една от школите (даршани) на индуистката философия заедно с – няя, вайшешика, самкхя, мимамса и веданта.

Школата няя (букв. логическо правило, умозаключение), основана от Гаутама, се съсредоточава върху логическия аспект на истинното познание като условие за освобождение на „аза“ (атман) и доказва съществуването на творец, създал света от неделими субстанции-атоми.

Според школата вайшешика (от вайшеша – специфично качество), основана от Улука (наречен Канада, т. е. поглъщащ малки зърна, атоми), бог създава света по закона на карма от вечни неделими субстанции (атоми), сами по себе си неподвижни, различаващи се по присъщо само на тях изходно специфично качество.

Школата самкхя (букв. броене, изчисляване), основана от Капила и различаваща се от класическата теистична ориентация, приема две изначални реалности – пуруша (неизменен, съществуващ сам по себе си дух, Аз-съзнание) и пракрити (примордиална материя, вечна и сама по себе си несъзнателна). В телесния свят пуруша бива обременен от незнание, а освобождението е резултат на самопознание, т. е. различаване на пуруша от пракрити (на „аз“ от „не-аз“).

Школата йога, чиито основател е Патанджали, разработва проблема за степените на усъвършенстване на правилното (правилно различаващото) познание до непосредствено съзерцание на бога (превишаващ и различаващ пуруша и пракрити), в което се достига освобождение.

Школата мимамса (букв. дълбоко размишление), основана от Джаймини, доказва вечността на Ведите и обосновава чрез различни аргументи предписаните от Ведите ритуали, отстоява достоверността на ведическото знание и необходимостта от себеовладяване като условие за освобождение.

Веданта (букв. край, завършване на Ведите) разгръща цялостна система на интерпретация на ведическите и упанишадски възгледи. В лицето на главните си представители, Шанкара и Рамануджа, школата представя принципите на разбиране на висшата реалност Брахман-Атман, на света (майя), на човека и освобождението му.

Индуистка философия
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users