Сахаджа форум: САХАДЖА ЙОГА - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

САХАДЖА ЙОГА Техника за лична еволюция

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Post icon  Posted 19 November 2009 - 07:33 AM

“ЕЛА”, МАЙКА ТЕ ВИКА
“Открий Шакти (силата), която живее в теб”
Н.С. Шри Матаджи Нирмала Деви

САХАДЖА ЙОГА

Техника за лична еволюция

Една нова техника за извеждане на личността в нейния следващ етап на еволюция. Това не е само философия, не е само поредното Духовно Възраждане, и със сигурност не е някаква религиозна безсмислица. Това е емпирично проверим научен метод.

Нашият век е неспокоен – век, в който бързите промени в техниката при(иняват смяна на старите ценности и разпокъсват личността ни. Резултатът от това са огромни психологически смущения, стрес и напрежение. Щастието изглежда ни се изплъзва и ние постоянно търсим отговори... Милитаризираните държави воюват помежду си, подобна война се води и във всяка отделна личност...

Фактически, както самата Шри Матаджи Нирмала Деви казва, “Ние водим война със себе си, със нашето собствено същество, тогава как можем да постигнем мир? Ние правим всичко фалшиво в името на истината, как тогава можем да открием светлината?”

Себереализацията е единственият път, по който вие можете да получите вътрешна светлина.


Какво е Сахаджа Йога

Сахаджа Йога е проста техника за Себереализация, която всеки може да практикува. “Сахаджа” на санскрит означава “спонтанно” или “което е вродено във вас”. А “Йога” е “крайно сливане с Бога”. Така че Сахаджа Йога е проверимо спонтанно събуждане на спящата енергия в нас за постигане на крайното единство.

Сахаджа Йога е дар за човечеството от Шри Матаджи Нирамала Деви. Себереализацията е крайната цел на човешкото съществуване. Сахаджа Йога показва как самото желание за единство н Абсолюта е вграденсо във всеки един от нас като “Кундалини”.

В човешката нервна система има различни фини центрове, наречени Чакри, които контролират физическото, жизненото, умственото и духовно благополучие на индивида. Чакрите представляват различните стадии на еволюцията и във всяка Чакра пребивават специфични качества на Абсолюта. Разбирането за деликатното функционарине на тези Чакри и връзката на индивида с неговият собствен Дух е целта на Йога.

Принципът на Шакти

Нашата вселена представлява един динамичен баланс от многочислени сили; всички те си взаимодействат и формират едно интегрирано цяло. Тази енергия на Шакти е отговорна за създаването, подържането и крайното разрушаване на цялото мироздание. Шакти, космическата енергия, съществува във всички живи същества, но е най-развита у човека. Тази сила трябва да бъде открита и събудена. Това е целта на Сахаджа Йога.

Инструментът на Просветлението

Целият инструмент на просветление е вътре в нас, изключително фин, невидим в неговата физическа форма, но неговото проявление може да се види с невъоръжено око.

Трите фини енергитични канала се наричат “Ида” – в лявата част на тялото, “Пингала” – в дясната, и “Сушумна” – в центъра. Енергетичните центрове (чакрите) управляват всички аспекти на нашето същество, с всяка Чакра се представя отделен аспект на цялостното Съзнание на Божията същност. Сахаджа Йога ни учи как да събудим тези Чакри и да изпробваме качествата на всяка една от тях. Тези три Нади и седемте Чакри са инструментът на просветлението.

Фазата на развитие

Още в майчината утроба, когато зародишът е на два-три месеца, сноп от лъчи на съзнание преминава през мозъка му и го просветляват. Следователно всеки от нас е вече просветлен при раждането си. Призматичната форма на мозъка разделя снопа от лъчи на 4 различни канала, съответстващи на четирите раздела на нервната система.

1. Симпатикова нервна система, дясна.

2. Симпатикова нервна система, лява.

3. Парасимпатикова нерва система.

4. Централна нервна система.

Фината космическа енергия, която е проникнала в центъра на мозъка, протича в останалите шест центъра (Чакри). Накрая, остатъчната енергия се настанява в триъгълната (сакралната) кост в края на гръбначния стълб. Тази енергия, наречена Кундалини, е движещата сила на нашето просветление, и може да бъде нагледно представена като три и половина пъти навита спирала. Тази жива сила търси да постигне самоорганизиране, самовъзтановяване и извисяване. Чрез самоорганизирането тя поддържа и предпазва отделните системи в човешкия организъм. Самовъзстановяването е вродената й способност да лекува, уравновесява и рециклира. А извисяването е способността да се издигнем над ума и тялото и да постигнем колективното съзнание.

Как функционира Сахаджа Йога

Техниката е проста, това е начин за активизиране на механизма на Кундалини – тази Божествена енергия, която лежи заспала в основата на гръбнака. Този механизъм е като електрически кабел. Той трябва да бъде “включен”, за да впрегнем в работа неизползваните участъци на нашия мозък. Стане ли това веднъж, ние започваме да разполагаме с нова захранване с енергия. Обективните усещания на хора, които функционират на такова ниво са: чувство за абсолютно вътрешно спокойствие, пълно здраве и благополучие. Налице е съзнание без мисли и човек чувства хладен полъх от вибрации над главата и дланите на ръцете си.

Някои други фактически установени сериозни изменения са:

1. Консумацията на кислород спада до 5 минути след започването на медитацията.

2. Сърдечният ритъм и честотата на вдишванията и издишванията също спадат.

3. Концентрацията на кръвната лактаза, която се свързва с висока степен на тревожност, също спада.

4. Адреналинът, който е свързан с високото кръвно налягане, намалява.

5. Кожният галваничен потенциал (GSR) е показател за активността на потните жлези. Той е свързан със симпатиковата нервна система, която регулира нивото на напрежение или отпускане. Практикуването на Сахаджа Йога увеличава кожното съпротивление; посредством това се съди за намаляване на напрежението.

Всички тези експериментални изследвания са ръководени иот д-р Чугх в Лейди Хардиндж Хоспитал в Делхи.

Терапевтично приложение

Сахаджа Йога постигна огромен успех при лечението на неизброими хронични и други болести, смятани доскоро за неизлечими. Медицинските изследвания потвърдиха, че хората, страдащи от свръхнапрегнатост, рак, хронична астма, епилепсия, диабет, артрит и порок на сърцето, се излекуват напълно след практикуване на Сахаджа Йога.

Друго изумително медицинско постишение е документирано в Австралия. Това е лечението и излекуването от СПИН при използване на техники на Сахаджа Йога.

Оздравителните ефекти на Сахаджа Йога насърчиха лекарите да развиват центрове, в които техниките на Сахаджа Йога могат да бъдат прилагани върху пациенти, стадащи от различни болести.

Д-р Валентина Гостера, която работи като педиатър в една централна болница в Русия, била в състояние да дари нов живот на двама свои пациенти.

Единият било дете с 11 инчов (около 28см.) черен дроб, при което диагнозата и предписанията, направени от лекарския екип, не дали резултат. Накрая д-р Гостера лекувала детето с техниките на Сахаджа Йога и черният дроб започнал постепенно да оздравява. След няколко седмици той се свил до нормалните си размери.

Друг случай, на астма бил лекуван от същия лекар. Болният, който припаднал при астматичния пристъп, започнал да чувства подобрение на симптомите. Той страдал от астма цели 45 години, а сега е напълно здрав!

Пионерската работа на д-р Чугх представя експериментални доказателства за благоприятното въздействие на Сахаджа Йога при абсолютна свръхнапрегнатост и бронхиална астма.

В Сахаджа йога се казва, че свръхнапрежението се дължи на прекомерна активност на дясната симпатикова нервна система. Сахаджа Йога коригира това неравновесие в нервната система.

Така също, според Сахаджа Йога за астмата се казва, че тя се дължи на усложнение (свиване) на десния сърдечен център. Отстраняването на усложненията в този център води до незабавно облекчаване на състоянието на болния.

Доскоро този процес беше недостъпен за обикновените хора. Но Шри Матаджи Нирмала Деви е прокарала път, по който да изведе човечеството до неговото следващо еволюционно ниво. Чрез своите изключителни духовни сили Тя е направила това възможно за всеки един от нас. Сахаджа Йога се учи практикува лесно. Всъщност тя е спонтанна и се осъществява без усилие, което е ключът за нейния успех. Тя се практикува от всекиго, независимо от неговата среда и начина му на живот. Праката на Сахаджа Йога не влиза в противоречие с никоя религия и вяра.

Реалната полза

Наблюдаваните благодеяния са неизброими. Ето само част от тях:

1. Мир и спокойствие се чувстват при постигане на съзнание без мисли.

2. Налице е усещане за чиста радост и щастие.

3. Връзките стават хармонични и взаимодействията преминават на по-дълбоко ниво.

4. Здравето се подобрява спонтанно и се появява усещане за пълно функциониране, усещане, че си жив.

5. Една безгранична любов намира проявление, появява се съпричастие с другите, с които съпреживявате Себереализацията.

6. Интелектът става чисто съзнание, появява се чистота на мисълта, чувствата и действията.

7. Личността се интегрира и става единно цяло, което чувства по-голяма увереност.

Това са само някои от направленията, по които се променя личността.

Нови медицински изследвания

Новите изследвания, проведени в различни групи в Сахаджа Йога или с отделни медитиращи хора, разкриват, че практикуването на Сахаджа Йога се придружава от спад на напрежението, безпокойството, премахва депресиите, невротизма и високото кръвно налягане. Чрез медитацията се появява усещане за вътрешен мир и хармония, и човек започва да се развива в посока на по-голям самоконтрол, самосъзнание, реализира собствения си потенциал и се движи към щастието.

Електрическа мозъчна активност

Електроенцефалограмата (ЕЕГ) показва следните промени в мозъчната активност по време на медитация в Сахаджа Йога:

1. В началния стадии, при започване на медитацията, се ускорява ритъмът на алфа-вълните, което създава чувство за отпускане.

2. С напредването на медитацията мозъчната активност се превключва на дълги вериги от нисковолтови тета-вълни, сигнализиращи за дълбоко физиологично отпускане, както при стадиите на дълбок сън.

3. При много дълбока медитация ЕЕГ се сменя отново и тогава се появяват високочестотни бета-вълни.

От всички тези изследвания се установява, че човешката нервна система започва да функционира по напълно различен начин след практикуване на Сахаджа Йога.

Използвайки неговите работи като важни отравни сведения, някои направления в западните страни са на път да спечелят признание за Сахаджа Йога сред научни свят.

По-нататъшни изследвания са били правени върху диабета, левкемията, бъбречните смущения и сърдечните пристъпи. Съгласно Сахаджа Йога тези разстройства са резултат от прекомерна умствена активност. По подобен начин и кожните заболявания, анорексията, гръдната жаба, ангина пекторис и епилепсията са причинени от тенденцията постоянно да се живее с миналото или да бъде насочена към коригиране на това неравновесие и постигане на вътрешен мир.

На образователния фронт

Възпитателите и учителите започнаха да осъзнават, че Сахаджа Йога може да бъде използвана за развиване на интелекта на децата и тяхната способност за общуване, да разкрие потенциала им и да ги свърже със самите тях и с обкржението им. При спазване на високите идеали на Сахаджа Йога, едно международно училище по Сахаджа Йога вече работи успешно в Дарамсала в Химачал Прадеш. Мисията на училището е постигането на космическата любов и чрез самодисциплина – изграждане на спонтанна колективност.

В Русия д-р София Кузник, програмен координатор в Министерството на образованието, заяви неотдавна, че принципите на Сахаджа Йога са били въведени от руското правителство в определени приюти за сираци, на експериментална основа. “Цялата идея е да докажем, че този метод е в състояние да направи хората по-добри, способни да разбират проблеите на другите.” И те са напълно прави, че ако може да успее в суровите условия в приюта за сираци, тогава този метод със сигурност ще успее в което и да е обикновено училище.

Така в много страни са предприети еволюционни стъпки за възпитаване на младите умове, за обогатяване на живота им, за изграждането им като просветлени хора.

Земеделие и Сахаджа Йога

През 1984г. в Австралия са били проведени експерименти в областта на земеделието. Определените култури били спанак, копър, царевица, домати и слънчоглед. Създадени били две отделения – едното било поливано с “вибрирана” вода, другото било контролно и поливано с обикновена вода. Водата била “вибрирна” от практикуващи Сахаджа йоги, които “вливали” в нея своята енергия. Изследванията през различни етапи от развитието на растенията ясно показват, че вибрираните растения са по-зелени, по-силни и растат много по-бързо от тези в контролната група.

Вибрираната вода не само че активизира растежа, но и увеличава и подобрява кълняемостта на семената. При вибрираните слънчогледови семена кълняемостта се движи между 95 и 100%, срещу 75 до 80% при нормалните.

Реколтата от вибрираните участъци е много по-добра, въпреки високата гъстота на засяване. Увеличението е от порядъка на 30%.

По този начин методът предоставя огромни възможности в разрешаването на проблемите на загиващите гори и полета. Техниките на Сахаджа Йога са обикновени и засягат всички нива на живот, включително и растенията...

Околната среда и балансът в Сахаджа Йога

Днес има много горещи проблеми на околната среда, които заплашват човечеството. Два проблема от огромна важност са парниковият ефект и изтъняването на озоновия слой.

Сахаджа Йога се опитва да се бори с тези проблеми на по-фундаментално ниво, като връща човечеството към поддържане на космическия баланс, което води хората по пътя на правилното действие, еволюция и дхарма.

Сахаджа Йога по света

Шри Матаджи Нирмала Деви следва едно уморително разписание, което за един обикновен човек би било твърде изтощително, като прекарва по-голямата част от времето си на път и дава масова Себереализация на хиляди последователи по целия свят.

Днес посланието на Сахаджа Йога се разпространява в над 96 страни по света.

Шри Матаджи направи своето историческо посещение в Русия, което е епохално събитие за Сахаджа Йога. Днес Сахаджа Йога е официално призната от съветското правителство, в действие са много проекти в областта на образованието и медицинските науки.

Руснаците осъзнаха истинската стойност на древната индийска мъдрост и при първите посещения на Шри Матаджи присъстваха около 15 000 души.

Световни центрове по Сахаджа Йога са установени в Австралия, Америка, Канада, Германия, Франция и в много други части на Европа, Япония, Тайван, Сингапур, Африка и много други. Сахаджа Йога продължава да се разпространява.

Какво казват самите Сахаджа йоги


“Моят племенник, живеещ в Ямунангар, беше напълно глухоням по рождение. Миналата седмица той дойде с нас на открита програма на Шри Матаджи в Карнал. Шри Матаджи го благослови и му даде вибрации. Няколко хиляди души видяха това, което се случи. След няколко минути Шри Матаджи го помоли да застане пред микрофона. Всички бяха дълбоко развълнувани, когато племенникът ми започна да шепне и след това проговори.”

Г.К. Дутта, митнически служител, Ню Делхи

“Отзвукът на Сахаджа йога в Русия беше зашеметяващ, хората идваха с хиляди. В Ленинград 11 000 търсачи пристигнаха, за да получат Благословията на Шри Матаджи, и всички те получиха Реализация, връщайки се на следващата вечер още по-многобройни.”

Богдан Шехович, Русия

“Имах щастието да получа Себереализация преди доста години. Оттогава всички аспекти на моя живот се засилиха. Виждах как наркомани се преобразяват за едно денонощие, напрегнати бизнесмени се превръщат в спокойни усмихнати хора и почувствах в моето собствено същество хармония и мир, неизпитвани досега.”

Г-н Грегоар де Каберматен, дипломат, ООН

“С милостта на Шри Матаджи аз бях излекуван от диабет и през последните две години помагах да се излекуват хора, страдащи от сърдечни пристъпи, жълтеница, парализа и др.”

С. Г. Нараянкути, Амбернатх

“Тук, в Индия, се вижда, че “прогресът” не се състои в това да станете като западните страни... Колко тъжно е да се опитвате да ни следвате надолу по пътя, който в края на краищата не води наникъде. Вие сте щастливи, че имате знанието за Бога, за Божествата, за святостта. На Запад, откъдето аз идвам, ние се препъваме като слепци, преследвайки материални цели и богатства, без да постигнем по-дълбок смисъл на живота си. Затова най-доброто нещо е всички вие да получите своята Себереализация, своето духовно наследство, тогава ще можете да обучавате вашите западни братя и сестри на вътрешен прогрес.”

Джейн Банхам, Австралия

Шри Матаджи Нирамала Деви

Шри Матаджи Нирамала Деви е най-важната духовна фигура в света днес. Чрез своите духовни сили Тя събужда в нас Енергията, която променя нашия живот и света като цяло.

Въпреки Нейната велика сила и огромна дълбочина на духовното познание, Тя остава дама с изключителна скромност, извор на мъдрост и здрав разум, пълна със смях и радост.

Тя е тази, която създаде Сахаджа Йога. Чрез Своя водещ Дух и неизтощим ентусиазъм Тя поставя света днес на прага на една нова фаза на еволюцията.

Веднъж, запитана от шведски журналист “Шри Матаджи, коя сте Вие? Пророк, лечител, философ, посредник между Бога и човека?”, Тя се засмяла и отвърнала: “Човек не може да се постави само в една категория. Да дефинираш себе си означава да се ограничиш. Например аз съм домакиня, но ако се идентифицирам само с това, аз се ограничавам. Ще бъде по-добре да се каже какво не съм и каквото остане – това съм аз.”

Накрая Тя оставя за нас една чиста светлина от любов и всеки трябва да я открие по свой собствен начин...

Виж Майка, когато Тя идва


Посланието на Шри Матаджи към нас:


“В моя скут Аз ще украся живота ви с прекрасни цветя. Ще изпълня миговете ви с радостен аромат. Аз ще помажа главите ви с Божествена Любов, защото не мога повече да понеса вашето страдание... Вибрирайки всяка ваша фибра с блажена радост, покривайки цялата вселена със светлина.”
Шри Матаджи Нирмала Деви
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users