Сахаджа форум: Публична програма на ШРИ МАТАДЖИ НИРМАЛА ДЕВИ - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Публична програма на ШРИ МАТАДЖИ НИРМАЛА ДЕВИ в Букурещ, Румъния, 02.09.1994 г.

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Post icon  Posted 04 August 2009 - 08:15 AM

Публична програма в Букурещ, Румъния, 02.09.1994 г.

"Приветствам всички търсачи на истината. Трябва до знаете, че истината е това, което е. Не можете да я опишете, трансформирате, проповядвате, а трябва да я познавате в централната си нервна система. Думата, която се използва на санскрит е "бодха" - да бъдеш просветлен. Другата дума която се използва е "видя".

Истината не е ментална, нито емоционална, защото единственото условие да я познавате е да станете Духа. Вие не сте това тяло, тези обусловености, това его, тези емоции. Казвате моето тяло, моите емоции, моята интелигентност. Всичко това е ваше, но кои сте вие?
Първата истина, която трябва да знаете във вашата централна нервна система, е че вие сте Духа.

Вижте тези прекрасни цветя. Те са цяло чудо. Ако питате кой е създал това чудо, не можем да отговорим. Майката Земя, ще кажем, но това е цял един жив процес. Също не можем да отговорим кой движи сърцето ни. Лекарите казват автономната нервна система, но какво е това авто? Каво е това себе? Това е Духа. Вие трябва да станете Духа. Това е актуализация на кръщението.

Не е кръщение, когато дойде някой със свещ и вода над главите ни. Ако беше толкова просто, щеше да е чудесно. Трябва да разберете, че за да бъдем добри християни, хинду, мюсулмани, трябва да бъдем просветлени. Всички "кръстени" могат да вършат свякакви неща, да бъдат убийци и т. н. .
Вие не трябва да ми вярвате сляпо.

Сляпата вяра доведе до появата на фундаментализъм, създаде всички видове обусловени хора /хора със суперего/. Те си въобразяват, че Бог е в джоба им и използват организациите си за различни цели - за правене на пари, за пране на пари, използват хората, за да убиват. Те създават тайна мафия с хората, които им вярват. Затова е необходимо да отворим очите си и да почувстваме нашия Дух. С миналото е свършено. Трябва да бъдете в настоящето. Бъдещето не съществува. Но ако се опитате да останете в настоящето, няма да можете.

Вие можете да прескочите от миналото в бъдещето и обратно. Между тези две състояния се намира настоящето. То може да бъде постигнато само с издигането на силата, наречена Кундалини. Тя създава пространство между мислите, което е настоящето.

Втората истина е, че целият свят е създаден от Всепроникващата сила на Божествената любов. В Библията е описана като Всепроникващата сила на Божествената любов, в Корана е на речена РУХ , в индийските писания я наричат Парамчайтания, Патанджали в хата йога я описва като Ритамбхара Прагня.

Какво се случва с вас, когато силата, намираща се в сакралната кост, се издигне? Сакралната кост е наречена така от гърците, защото те са знаели, че тя е свещенна кост. Те са имали и правилна концепция за Атина. Атина означава "първична майка". Така, че те са вярвали в Първичната Майка.
Но в другите религии, не знам защо, се избягва да се говори за женската сила на Бога - женската сила като Шакти.

Това е много лошо, защото заради това жените не са уважавани. Жалко е, че жените дори във вашите страни трябва да работят толкова много, за да привличат вниманието на мъжете. През цялото време трябва да бъдат роби на мъжките желания. Жените са потенциалната сила на мъжете. Божествената сила е съединена с Всемогъщия Бог. Той е само наблюдател, свидетел на работата на Първичната Майка.

Но ака някой се опита да нарани, да обезпокои Светия Дух, тогава Той се заема с това. Когато силата, която е отражение на Първичната Майка се издигне, Тя минава през всички центрове и ги осветлява. Тези центрове са основата на човешкото тяло и те се променят. Всички проблеми на този свят идват от вашето съзнание /ум/ и всички проблеми на човека произлизат от центровете. Когато тази сила Кундалини се издига, Тя осветлява, корегира, интегрира тези центрове и автоматично ви свързва с Всепроникващата сила. Тази връзка ви дава много благословии.

Първата благасловия е, че вие ставате абсолютно спокойни личности.
Второто нещо което се случва с вас е, че вашето внимание е осветлено. Това означава, че можете да насочвате вниманието си върху някого и да узнавате състоянието на неговите чакри. Можете също да знаете състоянието на вашите центрове, което представлява самопознанието. Така вие опознавате себе си и другите.

Духът е извор на абсолютната Истина.
За някои хора е добър комунизмът, други казват демокрацията, за трети тази религия е добра, четвърти казват, че онази религия е добра. Това става заради рационализма и условностите. Но Истината е една и продветленият знае тази Истина. Ако всички я знаят няма да има никакви борби, ожесточени спорове, дискусии и войни.

Менталните проекции, за които се борим помежду си просто отпадат.
Изненадващо е, че в Индия ние провеждаме семинари с хиляди души от над 80 страни. Но няма борба, караници, а само радост. Те се радват и разбират помежду си без оглед на раса или от коя страна идват, защото границите отпадат, вие не сте ограничени. Това трябва да бъде постигнато сахадж - спонтанно.

Най-великото нещо, което се случва с вас е, че скачате в океана на радостта. Радостта е постоянна. Тя не е като щастието и нещастието, в един момент вие сте щастливи, после - нещастни заради вашето его. Радостта е нещо вътрешно и постоянно. Това е състояние, което трябва да бъде постигнато; състояние на съзнание без мисли. Състоянието без мисли се нарича нирвичара самадхи.

Ако това дълбоко учение произлиза от Индия, защо трябва да го отхвърляме?

След това, което ви се случва, вие ставате морални. Не е нужно да ви се казва не прави това, не прави онова, вие прасто ставатеправедни.
Когато Духът дойде във вашето внимание, вие сте просветлени личности. Вие имате потенциала да достигнете това. Зная, че имате мисли, които преминават в главите ви и желаете да задавате въпроси. Но това е много дълбок и фин процес.

Само на английски език има около 4000 лекции, може би много повече и на други езици. Всички те казват Истината. Четейки, вие ставате обусловени, ето защо е необходимо реално постигане на определено ниво. Кабир, един голям индийски поет е казал, че от много четене, дори и мъдрецът оглупява.
Книгите са само индикатори за това, какво да направим, къде да отидем. Заучавайки го наизуст не може да се постигне Божието царство.

Трябва да станем Духа. Птицата на санскрит е наречена двиджа - дважди родена. Личността, която е просветлена е наричана двиджа. Вие също трябва да бъдете родени отново и тогава ще имате сили. Първо ще можете да давате реализация не на един човек, а на 1000. Ще можете да лекувате, да давате спокойствие. Вашите желания се изпълняват, но сега и те са променени. Те са много по-различни, отколкото преди.Започвате да се изненадвате от това, че нещата стават лесно и бързо.

Необходимо е да станем просветлени души, праведни и морални хора. Така ще трансформираме живота си към по-добро. "
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users