Сахаджа форум: Местоположението на Кундалини - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Местоположението на Кундалини

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Post icon  Posted 11 December 2009 - 08:42 AM

Posted Image

Местоположението на Кундалини е един от „костеливите орехи” в правилното разбиране за естеството на Кундалини и за начините за нейното събуждане.

Объркването за местоположението на Кундалини най-вероятно е възникнало първо в преписите на свещените индийски писания и произведенията на Ади Шанкарачарйа и Гянешвара, а вероятно и поради неправилни интерпретации.

Ади Шанкарачарйа ясно посочва мястото на Кундалини в триъгълната кост, сакрума, като това място е съвсем различно от широко разпространеното по-късно твърдение, че Кундалини е разположена в първата чакра Муладхара. Сакрумът всъщност е разположен над първата чакра:
„След като си запълнила пътя на Надите с буйния поток от нектар, течащ от лотосовите нозе, след като си възстановила собствената си позиция из блестящите Лунни райони, Ти, най-спяща в празнотата на Кула Кунда („празнотата на сакралната кост”), самата Ти приемаш формата на навита три пъти и половина змия.”

В „Шива Самхита” гл. 2, стих 22-24 отново за Кундалини се казва, че е извън на Муладхара и че е в основата на централния енергиен канал Сушумна:
„В околоплодника на лотоса на Муладхара има красива триъгълна йони, скрита и пазена в тайна. В нея е върховната богиня Кундалини във формата на електричество, навита. Тя има три половина навивки (като змия) и тя е в устието на Сушумна. Тя представлява творящата сила на света и винаги е заета със сътворение”.

В „Хатхайога Прадипика”, 1983, гл. 3 стих, 106-108 също е определено мястото на Кундалини над Муладхара чакра и в основата на Сушумна:
„Великата богиня (Кундалини) спи, затваряйки с устата си входът към пътя (Сушумна), през който седалището на Брахман (Брахмарандра), където няма болка, трябва да бъде достигнато. Кундалини шакти, която спи над канда (Муладхара) дава освобождение на един йогин… Този, който я познава, познава Йога. Кундалини е описана като навита на кълбо змия. Този, който накара Шакти (сила) да се движи (от Муладхара нагоре), става свободен, без съмнение.”

Буда говори за „средния път” за постигане на Нирвана. Той всъщност е описвал централния канал Сушумна, по който Кундалини се издига. По-късно будистките учители превръщат съществуването на тази вътрешна пътека на освобождението на човека в добрепазена тайна и я предават на малцина ученици.

Шри Матаджи Нирмала Деви в книгата си „Метамодерната ера”, гл. 9 също набляга на истинското местоположение на Кундалини в сакрума:
„Много е важно да се отбележи, че първият център, Муладхара, което означава „даващ опора корен” е разположен под Кундалини. Тази чакра въздейства на тазовия плексус, който отговаря за отделянето. Друга функция, за която той отговаря, е сексуалната. Тъй като тази чакра е под Кундалини, тя не играе никаква роля в издигането на енергията. Точно обратното, тази чакра спира всички свои дейности, когато Кундалини се издигне, за да осигури връзка (Йога) с Божествената сила и ние ставаме невинни като деца.”
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users