Сахаджа форум: Кундалини и познанието за нея в историческите извори - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Кундалини и познанието за нея в историческите извори

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Post icon  Posted 18 November 2009 - 08:09 AM

Свещената фина майчина духовна енергия Кундалини съществува във всяко човешко същество като най-могъщата сила, но в миналото дълго е била един вид табу, за нея се е говорело съвсем малко, и то мъгляво, била е пазена в дълбока тайна от хората. Защото като всяко могъщо нещо, при неподходящо използване, може дори да навреди, вместо да помогне.
Posted Image
Думата Кундалини произлиза от санскритската „кундал”, значеща „навита”. Тя е първичната латентна енергия, присъстваща в три и половина навивки в основата на гръбначния стълб, в триъгълната кост, наречена сакрум (свещена). Много често обаче, поради незнание или поради неточни преводи и интерпретации, нейната истинска природа, местоположение и въздействие, бива обърквано с това на жизнената енергия прана.

Кундалини е индивидуалната проекция на божествената първична майчина енергия, която е чиста и неопетнена, наричана с най-различни имена – Ади Шакти, Атина Палада, Куан Йин, Светият Дух. Ади Шанкарачарйа, живял през 7-8 век, пръв започва открито да коментира и възхвалява Кундалини в „Саундарйа Лахари”:
О, Парашакти, която си една с Брахма,
макар онези, които са изучили Ведите,
да те наричат Сарасвати, съпругата на Брахма,
или те наричат Лакшми, съпругата на Вишну,
или те наричат Парвати, съпругата на Шива,
ти си четвъртата, наречена Махамайа,
Тази, която дава живот на света,
и е достигнала всичко за достигане.


И я възпява като непорочната богиня Гаури, която е проявление на Ади Шакти, на Първичната женска енергия:
Аз обожавам моята майка Гаури, която е с очи като лотос,
Която блести като неразрушимото първично същество,
Която е авторът на всички живи и неживи неща,
Която е първичният звук и която блести като светкавица.


Лаодзъ нарича Кундалини Тао или Дао, както и „духът на долината”:
„Преди възникването на Небето и Земята има вещ хаотична. О, спокойна, о пустинна, единствено неизменна, циркулираща безспир. Може да се счита майка на Поднебесната. Аз не зная нейното име. Ще я нарека Тао… Тао е вечна безименна, проста. Макар и мъничка, в света никой не може да я подчини… Тао е вечна бездейна,но няма нищо неизправено от нея.”

За първичната майчина енергия говори и Гуру Нанак, известен светец на Индия от 16 век:
„Единствено Майка съществуваше сама по тайнствен начин и Тя създаде Трите Божества.”

Кундалини е отражението вътре във всеки индивид на Първичната женска енергия или Ади Шакти, тя е чистото желание на Божественото, подарено на хората за тяхната духовна еволюция, тя е остатъчната енергия на Сътворението, която има силата да свърже човека директно с Първоизточника на Творението.

„Остатъчна енергия означава, че тя е основната, първична енергия, която не е претърпяла никакво делене. Когато Божествената енергия попадне върху подобния на призма мозък на напълно развития ембрион, тя се разделя на три вътре в него… (като) го пронизва, преминава надолу и се навива в костта сакрум. Именно това е Кундалини… Тази първична, неподлежаща на делене енергия се навива три пъти и половина пъти вътре в нас и остава в неподвижно, пасивно състояние…Когато четвъртият енергиен канал (наречен „Кундалини” на санскрит) се събуди като зародиша в семенцето, той преминава през центъра и накрая пронизва шестия център (през който преминава – б.пр.) или фонтанелата (която се нарича „Брахмарандра”), свързвайки човешкото съзнание с всепроникващата сила на Божествената любов. Така човек се издига до четвъртото измерение. Ето така Кундалини осъществява Йога (букв. „връзка, единение”- б.пр.).”

„Всъщност Кундалини е индивидуалната Майка на всеки. В нея като на касета е записана цялата информация за нашето минало, за нашите прозрения и стремежи. Тя е индивидуалната Майка на всеки и обича детето си и искрено желае да му даде второ раждане. Тя ни разбира и когато се срещне с Божествената реалност, се издига и пронизва фонтанелната кост…”

Шри Матаджи Нирмала Деви „Метамодерната ера” – гл. 9

Христос се прекланя пред тази Първична майчина енергия, казвайки в Гностическото евангелие на Тома и навсякъде, че „Светият Дух е Моята Майка” и „Царството божие е вътре в теб”. (Лука 17:21).

Още по темата:
УСЕЩАНИЯ СЛЕД ИЗДИГАНЕ НА КУНДАЛИНИ
Защо е нужно да пречистваме нашите чакри?
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users