Сахаджа форум: Гуру Принципа - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

Гуру Принципа

#1 User is offline   Гергана Icon

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: Members
 • Posts: 32
 • Joined: 16-November 09
 • Gender:Female
 • Interests:Сахаджа Йога

Posted 01 August 2010 - 02:11 AM

Гуру Принципа

"Какво прави един Гуру? Той разкрива пред вашето познание всички ценни качества, които притежавате. Всъщност всичко е тук, всичко: цялото познание, цялата духовност, цялата радост. Точно навреме... Всичко се съдържа във вас. Единственото нещо, което един Гуру прави, е да ви осведоми за вашето познание, за вашия Дух. Всеки има Дух в себе си, всеки човек носи духовността в себе си. Отвън не получавате нищо. Но преди да получите това познание, вие работите или живеете в невежество. И поради това невежество не съзнавате какво съкровище сте получили. Така че работата на Гуру е да ви научи какво сте. Това е първата стъпка, с която във вас започва събуждането, чрез което разбирате, че не сте този външен свят. Това е изцяло една илюзия. Тогава започва вашето вътрешно просветление.”
/Гуру Пуджа, Кабела, Италия – 2000г./

"За да станете добър Гуру, на първо място трябва да бъдете честни вътре в себе си и да си дадете сметка какво правите, какво кроите, какво сте извършили вече. Както вече съм ви казвала, имаме шестима неприятели и оправдаваме всички тези неприятели. Мислим си: “Всичко е наред! Все пак постъпих така заради еди-какво си, трябваше да постъпя по този начин.” Някой би казал: “Бях беден и затова бях безчестен.” Друг пък би казал: “Налагаше се и трябваше да лъжа.” Трети пък: “Трябваше да съм безнравствен.” Най- голямото нещо, което човешките същества имат е оправданието! Животните нямат тази способност. Те имат точно определени идеи и “природа”. Човешките същества могат да вършат какви ли не лоши неща и да ги оправдават. Оправданието няма да ви помогне да израстнете. “Направих това, защото еди-какво си..” Това никога няма да ви помогне! Човек би трябвало да си прави интроспекция и да установи в себе си какво е оправданието.”
/Гуру Пуджа, Кабела, Италия – 2001г./

“...При извисяването хората имат много задачи за решаване. Първата и най-главната е проблемът с Егото, особено на Запад. Егото се задейства и вие започвате да си мислите, че сте велики, че сте по-добри от другите и у вас има нещо особено. Мисля, че това невежество е по-опасно, отколкото светското. Защото при светското вие усещате серията от нередни неща. Но когато сте наполовина пропаднал, когато вашето незнание за Себето се отнася за самия вас, когато вървите към по-висша област, тогава всеки постоянно трябва да разбира, че не можете да имате его. Тогава онова, което започва, е интроспекцията. Вие започвате да се вглеждате в себе си, какмо не е наред. Когато разберете, че имате Его, започвате да се самонаблюдавате. Когато откриете, че нещо липсва или е погрешно, тогава също започвате интроспекция. Това трябва да бъде едно много честно, много честно усилие. Някои хора в Сахаджа Йога започват на твърде ранно стъпало да си мислят, че са много велики и че не се нуждаят от каквато и да е интроспекция и се издигат отново в облаците на незнанието, без де постигнат познанието за себе си или, можем да го наречем, Себереализацията. Така че трябва да правите интроспекция и да видите за себе си какво сте направили, какво представлявате и докъде сте стигнали.”
/Гуру Пуджа, Кабела, Италия – 2000г./

“...един Сахаджа Йоги трябва да развие Необвързаност. Постепенно развивате Необвързаност, защото докато не развиете Необвързаността, вие не получавате вибрациите в цялата им сила. Трябва да развиете Необвързаност към всякакви нещо, което означава вашите приоритети да се променят. След като веднъж вашето внимание се свърже с Духа ви, интересът ви към неща, които нямат значение, започва от само себе си да намалява. Необвързаност означава, че вие сте си баща, вие сте вашата майка, вие сте всичко. Само вашият Дух е всичко за вас, само на вашия Дух трябва да се наслаждавате. Тогава необвързаността идва. Хората развиват какви ли не мании. Винаги са “луди” по нещо. По какво ли не. Всеки трябва да разбере, че единственото нещо, по което трябва да сте “луди”, е да бъдете установени, абсолютно установени във вашия Дух. Всички други мании ще изчезнат, защото Духът е нещото, което дава най-голяма радост. Той е най-подхранващото нещо, най-красивото нещо.Така че всички други неща ще отпаднат и вие се наслаждавате само на това, което е източникът на наслаждението. Вие се обвързвате към вашия Дух и необвързаността започва да работи. Понякога на необвързаността се гледа като на известна “сухота” спрямо другите, но това е абсурд. Това е човешко качество – да се омърсява всичко , което е красиво. В действителност човек, който е необвързан, е най-красивата личност, изключително любяща личност, тя е любов. Погледнете цветята – те са необвързани. Те ще умрат утре, няма да живеят повече, но във всяка минута, в която са живи, излъчват благоухание за вас.”
/Гуру Пурнима ден, Лондон,1980г./

ШРИ МАТАДЖИ
0

#2 User is offline   Гергана Icon

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: Members
 • Posts: 32
 • Joined: 16-November 09
 • Gender:Female
 • Interests:Сахаджа Йога

Posted 14 November 2010 - 12:34 AM

Gurvashtakam
(An octet on the teacher)
Composed by
Adhi Sankara Bagawat Pada,
Translation in to free verse,
By
P.R.Ramachander

(Adhi sankara has written this octet in praise of his Guru Govinda pada and in
general in praise of all teachers. He emphasizes her that without deep devotion to
the spiritual teacher, all our attainments are without any meaning.)

Sareeram suroopam sada roga muktham,
Yasas charu chitram dhanam Meru thulyam,
Manaschenna lagnan Gurongri padme,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim. 1

Even if one is blessed,
With handsomely perfect body,
Which is free of all ills,
With fame from all quarters,
And with riches heaped liked mountain,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Sareeram suroopam Thada va kalathram,
Yasas charu chitram dhanam Meru thulyam,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim.

Even if one is blessed,
With handsomely perfect body,
Blessed with a pretty wife,
With fame from all quarters,
And with riches heaped liked mountain,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?)

Kalathram dhanam puthra pouthradhi sarvam,
Gruham bandhava sarvam edathi jatham,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim.2

Even if one is blessed,
With pretty wife, untold wealth,
Sons and grand sons galore,
With palatial house,
And with great many relations,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Shadangathi vedomukhe sasthra vidhya,
Kavithvadi gadyam supadyam karothi,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim. 3

Even if one is blessed,
With the six fold tomes,
Of Veda, Sasthra1 and knowledge,
And has mastery in creation,
Of prose, poems and of music,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Videseshu maanya, swadeseshu dhanya,
Sadachara vrutheshu matho na chanya,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim. 4

Even if one is blessed,
With respect in regions abroad,
With fame in ones own land,
And forsakes many things bad,
Due to mind fixed with good character,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Kshama mandale bhoopa bhoopala vrundai,
Sada sevitham yasya padaravindam,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim. 5

If ones lotus feet,
Is worshipped with devotion,
By kings and emperors,
Of all the world,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Yaso me dhanam bhikshu dhana prathapa,
Jagadvasthu sarvam kare yat prasadath.,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim. 6

If ones fame spreads all over,
By ones great charity,
And if his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
By whose grace everything is achieved,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Na bhoge na yoge na va vaaji medhe,
Na kaantha sukhenaiva vitheshu chittam,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim. 7

Even if ones mind is not drawn,
By pleasures, by yoga , by horse fire sacrifice,
By pleasures of the wife or by attraction of wealth,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Aranye na va swasya gehe na karye,
Na dehe mano vartha medath vanargye,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim. 8

Even if ones mind does not get drawn.,
By forest, by ones own house, by ones bounden duty,
By ones body or in things much greater than this,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?

Anarghyani rathnani mukthani samyak,
Samalingitha kamini yamineeshu,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim.

Even if one has invaluable jewels with him,
And spends the night in passionate embrace of his beloved,
If his mind does not bow,
Before the feet of his teacher great,
What is the use? What is the use?
What is the use? What is the use?)

Phala sruthi

Gurorashtakam ya padeth punya dehi,
Yatheer bhoopathir brahma chari cha gehi,
Labeth vanchithartham padam brhma samgnam,
Guror uktha vakye mano yasya lagnam.

The blessed one who reads this octet on the teacher,
Be he a brahmachari, or a king or householder or a saint,
If his mind bows before the words of the teacher,
He would attain the great state of ultimate salvation,
Which his mind always hankers for.
0

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users