Сахаджа форум: ЕВАНГЕЛИЕ НА НИКОДИМ - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

ЕВАНГЕЛИЕ НА НИКОДИМ

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Posted 13 November 2009 - 02:56 PM

Моля изтеглете прикачения файл за да прочетете ЕВАНГЕЛИЕ НА НИКОДИМ.

Творбата възниква в една първична, непозната днес форма, най-вероятно през III в. Сигурно свидетелство за нейното съществуване се намира у Епифаний (IV в.). На науката са известни по-късни разработки. Най-старият познат гръцки текст според податките в пролога му възниква през 425 г. Той включва само съда на Пилат, смъртта на Исус и последвалите я чудеса. По-късно възниква втори гръцки вариант — към Деянията на Пилат е прибавен апокриф за слизането на Исус в ада, който всъщност по съдържание не подхожда към първата част (Х е н е к е — Ш н е е м е л х е р, 1, с. 332—333). Двата варианта са обнародвани от Т и ш е н д о р ф, Евангелия, с. 210—286, 323— 332.

От апокрифа са известни още две латински версии, коптски, сирийски и арменски преводи. Славянската версия се различава както от двата гръцки варианта, така и от латинските. В своята първа част творбата стои много близо до най-стария известен гръцки вариант от V в. — липсва като отделна част само прологът, който е сбит в няколко изречения в заглавието и в началото на апокрифа, липсват отделни изречения и кратки пасажи, а допълненията засягат отделни думи. Има разлики в имена и цифри. Втората част обаче е съвсем различна. Вместо историята на слизането на Исус в ада, към Пилатовите деяния е добавено писмото на Пилат до цар Тиберий, след което следва осъждането на Пилат в Рим. Ясно е, че славянският преводач следва трети гр. вариант, който в някои отношения е по-сполучлив от втория. Без да изменя съществено най-стария текст, който е логично построен, авторът е добавил към него по-подходящо и естествено продължение, с което се изяснява съдбата на един от главните герои в творбата — Пилат.

Кога е направен българският превод, трудно е да се определи точно — преписите са късни, а творбата не е включена в славянските индекси.
И з д а н и я: Д а н и ч и ч, Dva apokrifna jevangjelja. Starine, 1872, с. 131—149 (по пр. от XVI в., срб. ред.); П ы п и н, Памятники 3, с. 91—105 (по пр. от XVI—XVII в., р. ред.); П о р ф и р ь е в, Апокр. сказ. нов. лицах, с. 164—190 (по пр. от XVI—XVII в., р. ред.); С т о я н о в и ч, Гласник, т. 63, 1885, с. 95 сл., срб. текст).

Тук превеждам творбата по изданието на Даничич — този препис предава вярно първоначалния превод. В пр. на Порф. са допуснати грешки при преписването, които правят текста на места неясен. Отделни думи и изрази обаче тъкмо в него са съхранени вярно, а у Дан. са пропуснати или преписани погрешно. Затова в отделни случаи прибягвам до помощта на Порф. Допуснатите случайни пропуски при превеждането допълвам според гр. текст. Пропуските обаче спрямо гр. текст, които не нарушават смисъла на съответния пасаж, не допълвам, както не коригирам и смисловите отклонения, тъй като всичко това навярно е съществувало в непознатия трети вариант, от който изхожда преводачът.

Пълно заглавие: “Написание за предаването [на съд] на господа наш Исус Христос, което по спомени написа на еврейски език Никодим, погребал заедно с благообразния Йосиф Исусовото тяло. А в 17-та година [от управлението] на великия цар Теодосий всичко това се преведе от еврейски на гръцки ези
к, което се извърши при Пилат Понтийски.” Император Теодосий I (379—395), Теодосий II (408—450).

Attached File(s)


0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users