Сахаджа форум: Сукот (Шатроразпъване) и Рождество Христво - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Сукот (Шатроразпъване) и Рождество Христво

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Posted 29 November 2011 - 12:11 PM

Днес е троен празник за онези, които знаят и искат да знаят - Шабат, Сукот (Шатроразпъване) и Рождество Христво!

Ще ви досаждам, докато го проумеете:

Раждането на Месията Йешуа
Исая 9:6: “Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамената Му; И името Му ще бъде: Чуден (Чудо), Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.”
За да определим рождената дата на Йешуа (Иисус), трябва да се обърнем към Танах-а (Стария Завет).
Свещениците били разделени на отреди, които служели в Храма и това служене преминавало по наследство. Рождението на Месията Иисус е свързано със свещеник Захария. В Лука1:5 е записано от кой отряд е бил бащата на Йоан (Кръстител).
"В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.”
За да определим какъв е бил редът на отредите при свещениците и в кой месец кой отряд е служил в Йерусалимския Храм, ще прочетем 1 Летописи 6-10,18-19:
„И секретарят Семаия, Натаналовият син, който бе от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садока, на Ахимелеха, Авиатаровия син и на началниците на бащините домове на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазара и един от Итамара. А първият жребий излезе за Иоиарива, вторият за Едаия, третият за Харима, четвъртият за Сеорима, петият за Мелхия, шестият за Меиамина, седмият за Акоса, осмият за Авия… двадесет и третият за Делаия, и двадесет и четвъртият за Маазия.Тоя беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, по наредбата дадена им чрез баща им Аарона, според както му бе заповядал Господ Израилевият Бог.”
Отредите са 24. АВИЕВИЯТ отряд е бил осми по ред.
Еврейските лунни месеци са: Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Елул, Тишри, Хешван, Кислев, Тевет, Шват, Адар.
Авиевият отряд е застъпвал службата в Храма от средата до края на месец Тамуз (средата на юли). Захарий е служил всяка година през втората половина на месец Тамуз.
Лука 1:23-24: „И като се навършиха дните на службата му, той отиде у дома си. А след тия дни жена му Елисавета зачна: и криеше се пет месеца…”
Захарий излязъл от Храма на 1 Ав. Елисавета заченала. Изминали 5 месеца (Ав, Елул, Тишри, Хешван, Кислев) и започнал месец Тевет, когато ангел Габриел (Гавриил) се явил на Мириам (Мария):
1:26-27: ”А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
Мария заченала в началото на месец Тевет. (Нормалната бременност протича за 40 седмици /280 дни/ – Тевет, Шват, Адар, Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Елул, Тишри)
Ако Йоан Кръстител е заченат в двуседмичня период след 19 Сиван, Исус трябва да е заченат 6 месеца по-късно, в края на месец Кислев или в началото на месец Тевет. Мария е заченала Иисус между 24 Кислев и 7 Тевет. На 25 Кислев е началото на празника Ханука, известен също и като Празникът на Светлините. Този осемдневен празник продължава до 2 Тевет.
Исус е празнувал Ханука (наричан също „Праникът на освещаването на Храма” - Йоан 10:22), докато е бил на земята. Апостол Йоан ни посочва, че Иисус в действителност е заченат по време на Празника на Светлините (Ханука), когато пише за него в началото на своето евангелие:
Йоан 1:4-9: „В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината свети в мрака, но мракът не я обхвана (обзе). Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан; Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, но бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше Истинската Светлина, която просветлява всеки човек, идващ на света.”
Малко след посещението на ангел Гавриил, Мария отива да се види с роднината си Елисавета:
Лука 1:39-41: „И като стана Мария през тия дни, отиде набързо в хълмистата земя, в един юдейски град и влезе в дома на Захарий, и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава на Мария, младенецът заигра в утробата й; И Елисавета се изпълни със Святия Дух.”
Лука 1:56: „И остана Мария с нея около три месеца, и се върна у дома си.”
Ясно е, че Мария е останала с Елисавета до момента на раждането. Девет месеца след зачеването на Йоан Кръстител, от началото на месец Тамуз, ще ни доведат до Пасхата.
Лука 1:57: „ А за Елисавета настана време да роди и тя роди син.”
Има дълбока символика в това, че Йоан Кръстител се е родил на Пасха. На този ден религиозните юдеи все още очакват появяването на пророк Илия (Maлахия 4:5-6). В действителност, на масата (по време на седера /празничната трапеза/ на 14 Нисан) се поставят стол и чаша на масата - за Илия, и децата символично му отварят вратата, за да влезе и да присъства на вечерята. Както ангел Гавриил пророкува и Иисус потвърждава (Maтей 11:14), Йоан Кръстител е предтечата в духа на Илия, който е трябвало да дойде преди Месията.
Песните в небесата над Йерусалим на 15 Нисан известяват за раждането на Йоан Кръстител. След като той се родил на Пасха, 15 Нисан, Иисус трябва да се е родил 6 месеца по-късно, на 15 Tишри (седмият еврейски месец според духовната година). А 15 ден на седмия месец започва с Празникът на Скинията (Шатроразпъване - Левит 23:34-35), известен още като Сукот. Иисус се е родил в първия ден на този празник!
Това обяснява защо не е имало място във Витлеем (Бейт Лехем) за Йосиф и Мария. Множества юдейски поклонници от целия Близък Изток, дошли в Йерусалим за Празника Сукот, както Бог им е заповядал (Второзаконие 16:16). Витлеем, който е само на няколко мили от Йерусалим, също е бил препълнен с поклонници по това време поради празника.
Точно, както било 6 месеца по-рано, песни от небесата над Йерусалим за празника на Шатрите известили за раждането на Месията, в изпълнение на пророкуваното.
Като допълнение към зачеването на Иисус на Ханука, тук също откриваме една алюзия с Неговото раждане по времето на Празника на Скинията (Сукот) в евангелието на Йоан.
Йоан 1:14 – „И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
Гръцката дума, от която е преведена думата „скиния” е eskenosen. Тази дума е форма на skenoo (#4637 Strong's Greek Concordance). Докато тя обикновено се превежда с „живея, постоянно мисля за”, Strong's казва, че тази дума буквално означава "да поставя нечия шатра (скиния), да имам нечия скиния, да пребивавам (живея) в шатра, скиния ..."
На осмия ден след раждането, според Мойсеевия закон, Иисус е бил обрязан по време на последния празничен ден – един друг свят Господен ден (Левит 23:26).
Лука 2:21 – „Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, нарекоха Го Иисус, името дадено Му от ангела, преди да бъде заченат Той в утробата.”
Истината за раждането на Исус е много по-велика, отколкото езическият празник, в чиято чест той предполагаемо е бил заместен. Тази истина потвърждава необходимостта да спазваме Божиите свети празници (Левит 23), защото е важно да разберем Неговият план за човечеството.
*******
*Тази година (2009) празникът Сукот започва от вечерта на 14 Тишри и завършва на 21 Тишри (2-9 октомври).
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users