Сахаджа форум: ХИМН НА ДЕВИ ОТ АТХАРВА ВЕДА - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

ХИМН НА ДЕВИ ОТ АТХАРВА ВЕДА

#1 User is offline   Гергана Icon

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: Members
 • Posts: 32
 • Joined: 16-November 09
 • Gender:Female
 • Interests:Сахаджа Йога

Posted 09 October 2011 - 01:16 PM

1. Амин. Всички богове попитаха богинята: “О, Махадеви, коя си Ти?”

Богинята отговори и рече така:

2. Аз съм във формата на Брахма. Светът, който се състои от Пракрити и Пуруша, е произлязал от Мен. Аз съм Шунйа (небитие) и съм отвъд Шунйа.

3. Аз съм радост и съм отвъд радостта. Аз съм знание и съм отвъд знанието. Аз съм Брахман, когото всеки трябва да познава, а също и илюзията. Аз съм светът, сътворен от пет елемента, и съм отвъд него. Аз съм целият този зрим свят.

4. Аз съм Ведите и съм отвъд Ведите. Аз съм чистото познание и съм илюзията. Аз съм родена и неродена. Аз съм горе и долу, отпред и отзад.

5. Аз се проявявам като Рудри и Васу . Проявявам се като Адитйа и Вишвадева . Аз съм Тази, която поддържа Слънцето, Варуна, Индра, Агни и Ашвани Кумар .

6. Аз поддържам Сома, Твашта, Пуша и Бхаг . Именно Аз поддържам Вишну, Брахмадева и Праджапати, чиито нозе проникват трите свята.

7. Именно Аз приемам даровете, отдадени на жертвения огън (хаван, йагнйа). И Аз давам богатство на поклонниците на Бог по целия свят. Аз съм върховна над всички божества, за които се поднасят приношенията в жертвения огън. Създавам петте елемента от Моята собствена форма. Моето място е в интелекта, който е озарен от светлината на Атма. Който разбере това, получава Божествено богатство..

8. Боговете рекоха това:
Слава на Великата Богиня, Дарителка на благоприятност. Всички се прекланяме смирено пред
Пракрити, Майката на Творението, Тази, която изпраща благословии и управлява целия свят.

9. Всички се отдаваме на Деви Дурга, Която има тен, наподобяващ езиците на горящ пламък, Която е сияйна със знание и Която награждава всички действия. Слава на Унищожителката на демоните!

10. Нека Богинята, Която пребивава във всички същества като сила на словото и Която е като изпълняващата желанията крава Камадхену, бъде доволна от нас и да бъде винаги с нас.

11. Слава на Богинята, Която е най-тъмната нощ, която е възхвалявана дори от самия Брахмадева, Която е силата на Шри Вишну, Майката на Шри Картикейа, Която е Шри Сарасвати, Шри Адити - Майката на боговете, Дъщерята на Дакша и Съпругата на Шри Шива.

12. Желаем да знаем повече за Шри Махалакшми. Ние медитираме върху Шри Сарвашакти. Нека Богинята ни насърчи да медитираме повече върху Нея.

13. О, Дакша, Твоята дъщеря Адити даде живот на богове, които са безсмъртни и благоприятни.

14. Кама, Йони, Камалаа, Ваджрапани (Индра), Гухаа, Хамса, Маатаришва, Абхра, Индра, Пунаргухаа, Сакала, Майа са мантри (видйа) на Майката на Вселената, Която самата наистина е Парабрахман.

15. Тя е силата на Атма. Тя е Тази, която очарова вселената, държейки в ръце примка, копие, лък и стрела. Тя е Великото Познание (Махавидйа). Който знае това е освободен от всяко страдание.

16. Слава на Теб, о, Бхагавати! О, Майко! Грижи се винаги за нас.

17. Тя е осемте Васу. Тя е единадесетте Рудри и дванадесетте Адитйа. Тя е Вишвадева, на които е дадено и не е дадено правото на сома (вибрации). Тя е йатодхан, асури, ракшаси, пишачи, йакши и сидхи . Тя е трите качества на Сатва, Раджа и Тамо гуните. Тя е Брахма, Вишну и Шива. Тя е Праджапати, Индра и Ману. Тя е всичките звезди, планети и съзвездия. О, Деви, Ти също имаш формата на Кала, Каштха и Калъ , Ти си Прогонващата греха, Дарителката на осъществяване и безкрайно освобождение. Ти си победоносна, чиста, Единствена, на която да се отдадем, Даряващата благосклонност и Имаща форма на благоприятност. Приветствам Теб!

18. Биджа-мантрата на Деви, представляваща съчетанието от вийат (етер), ее и огън (ра), украсена си с лунен сърп, изпълнява желания.

19. Биджа-мантрата Хрим е описана като едничка сричка, която съдържа в себе си целия Брахман и върху която Йогите имащи чисто внимание медитират с голямо блаженство. Те наистина са хранилище на знания.

20. Мантрата Аим, Хрим, Клим, Чамундайа, Виджай доставя огромна радост на поклониците на Деви и ги води до пълното Осъществяване на Брахма.

21. Трябва да се посветим на тази Деви, Която обитава центъра на нашите лото сови сърца, Чието великолепие наподобява изгряващото слънце, Чийто лик е приятен; Която дарява блага и покровителство, Която е триока, Която е облечена е в червени одежди и Която изпълнява желанията на поклониците си.

22. Слава на Великата Богиня, Махадеви, Унищожаваща силните страхове, отстраняваща огромните бедствия и Която е олицетворение на Великото състрадание.

23. Нейната форма не може да бъде позната дори от такива божества като Брахмадева, затова я наричат “Неузнаваема”. Тя няма край, затова я наричат “Безконечна”. Нейната цел не може да бъде узната, затова я наричат “Тази, която няма цел”. Тя не е родена, затова я наричат “Неродена”. Навсякъде е сама, затова я наричат “Една и Единствена”. Но въпреки това Тя е Една, тъй като цялата Вселена е Нейната форма. Затова я наричат “Неединствена”. Ето защо има имена като Агньейа, Ананта, Алакшйа, Аджаа, Айка и Найка.

24. Тази Деви е Матрука (образуващите мантрите букви). Тя е словесно познание. В познанието Тя е отвъд чистата интелигентност. В небитието Тя е свидетелят. Отвъд Нея няма нищо, затова е описана като Дурга.

25. Аз, който се боя от океана на светските дела, славя Дурга, Която е достъпна, Която е Унищожителката на всички пороци и Спасителката на хората от океана на илюзиите.
0

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users