Сахаджа форум: Кабала и Модерната Психология - Сахаджа форум

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Кабала и Модерната Психология

#1 Guest_Търсач_*

  • Group: Guests

Posted 15 August 2010 - 11:38 AM

Всичко, което съществува в материалния план - Малкут, съществува и на по-горните сефирот. Аналозите в по-висшите измерения се проявяват като психологически феномени. Колкото и странно да звучи, създателя на психоанализата Зигмунд Фройд е използвал именно Кабалата (нали и той самия е евреин) за да създаде своето учение.

И така, според Кабалата четирите плана на психологическото дърво на Живота се наричат Нефеш (Йетцира), Руах(Бриа) и Нешама (Свръхсъзнанието или Колективното подсъзнание на Юнг).

Нефеш е онова, което Фройд нарича Аз. Той се състои от трите сефирот Йесод, Ход и Нецах. Йесод лежи на средната колона,а тя е колоната на действието-докато двете странични колони са неактивни (виж Колони). Именно затова йесодичните енергии (нагони
желания, подтици, сексуални импулси) се разглеждат катодвигателя на егото. На него още се приписват и чувствата (Нецах) и способността да се даде трезва оценка на ситуацията (Ход).

Следващият триъгълник - Бриа като психологически феномен се изразява като Свръх Аз (или Руах). Само че във фройдистката психология той се разглежда като недоразвит. И така накратко Свръх Аза подтиска Аза; в него са отразени ценностната система, онова което е забранено да се прави (Гебура) и което е разрешено (Хесед). Тифарет съдържа всички морални ценности, културни интереси,професионални стремежи; въобще това е сефирата на интелектуалеца. Но уви - това не е Свръх Аза на средностатистиеския човек.

Защото при 80% от хората Свръх Аза се води не от вътрени подтици и идеи, а от онези принципи и идеи, които обществото налага. Всъщност тези хора безропотно ги приема т- поради факта, че не са в състояние да се контролират сами. Енергетичния потенциал на
техния Свръх Аз е много нисък и е нужно време, докато се развие напълно. Личности със добре развит Тифарет вече имат собствена ценностна система, сремежи и индивидуалност.

И идва ред на онова, което Фройд нарича "То". Този аспект на психиката се отнася към Клифот. Това са "патологичните продукти" на Психологическото Дърво на Живота (идеи, мисли, чувства, желания и др.), които нарушават нормалното му функциониране и те подлежат на отрхвърляне от страна на Аза и Свръх Аза.

А какво да кажем на Нешама. Това е Архетипния план и се свързва с онова, което се нарича свръхразум или Висш Аз. Дали наистина тази част е най-слабо развита или просто най-слабо осъзната. От тук идва стремежа за нашите духовни търсения и мистични преживявания. Това е онази част от личността,която ни свързва с Бога, Вселената, Космическото съзнание. Тя е именно колективното несъзнавано на Юнг. Според него именно то е източника на индивидуалния Аз (и Свръх Аз). Това е така и според Кабалата (това са сефирите Кетер, Бина и Хохома) - нали в основата на Нешама стои Кетер, а той е Първоизточника...

От Кетер започва маршрута на енергията. Най- напред се формират основите на Висшия Аз, след Това на Свръх Аза и накрая - на Аза. И ето как Свръх Аза успява да подтисне функциите на Аза: като премине енергийния поток през Руах,той може да задържи една част за себе си - значително повече, от колкото му се полага и така да я използва за собственото си формиране. И ако това стане системно и Аза не получи онова, което му е необходимо, енергетичния му потенциал спада и така се получават неврозите и други психопатологични явления.

Отслабването на енергетичния потенциал на нефеш - Аза, съчетан с някои отклонения на физическо ниво (Малкут) води до пробив на Клифотната област и клифичните енергии започват да нахлуват в областта на Нефеш (Аза) и понякога Руах (СвръхАза) - като в последния случай водят до болести на културата, интелекта и т.н. Но те уви не са проблем на психиатрията. Казахме,че Малкут не е лишен от духовност. Освен това Клифотите се намират в област,
по-ниска от тази на Малкут, т.е. те са носители на информация и енергия по-нисши от тези на Малкут. Разните биохимични и физиологични отклонения в структурата на централната нервна система водят до смущаване в естествените защитни сили на "духвния" компонент на Малкут,неговите енергии се деформират и така той вече не може да удържи на тези на клифот - които необезпокоявани започват да нахлуват нагоре. Така възникват острите компулсивнообсесивни неврози (с натрапливи изживявания), шизоафективни растройства,характеризи
ращи се с халюцинации,които подтикват към престъпления, убийства и агресия. Много голяма истина има в това, че са смятали душевноболните за обсебени от дяволи.Е,демони не, но енергиите от които произхождат те, стоят в основата на много психопатологични проблеми.

Остава интересен въпросът, щом като влизат термодинамичните и квантово механичните принципи в сила и при психологическите явления, какво може да значи това? Отговора е, че душата е вълнов обект-съвсем логично,след като и Кабалата също се обяснява с
тези принципи.
Някои примери могат да хвърлят още светлина по въпроса:

Любовта и общуването между хората.

Когато казваме, че сме обвързани с някого, или че някой се е "срастнал" с друг човек, местност, събитие... то това наистина е така. Обяснява се с принципа на неделимостта на Айнщайн - Розен. Така този човек може да действа, да чувства и съпреживява с обекта на своята любов и привързаност. Много влюбени могат
да споделят такива преживявания и дори и много близки приятели. Интересен е случая с един свещенник, който бил силно привързан за един часовник, останал от прародителите му. Когато починал и часовника спрял...


Спад на енеретичния потенциал на Аза.

Също много коментирана тема. Настъпват депресивни изживявания, раздвоение на личността а също и деперсонализация (болния не
може да определи себе си) или загубва чувството си за ориентация и т.н...

Дисоциативни комплекси.

Това са психологически фрагменти, съдържащи енергетичен
потенциал и имат известна автрономност. Всички ги имаме:например при първа среща имаме чувството, че нещо ни засяда в гърлото и каквото и да правим, думите не идват и т.н. Но може и да е още по-зле. В окултизма са известни като ларви.


И така, всичко това има огромно значение за магията. С това се обяснява как личността и психиката оказват своето окултно въздействие върху света. Все още битуват предразсъдъците, че мислите, волята, могат сами да повлияят материята и събитията. Но
ако беше така,много неща (като например спортните състезания или политическите събития) нямаше да бъдат възможни - особено в международните военни отношения. Всички хора които с мислите и чувствата си се противопоставят на това, би следвало да променят
нещата. Но това не е така. Както Доналд Тайсън казва:магията е средство да се предизвикат промени в материалния свят, чрез насочване на волята (и мисълта) към Източника на Силата. В общи линии както е при молитвата.


Със помощта на волята ние въздействаме на астралния план. С него сме свързани чрез Манипура Чакра. С мислите въздействаме на Менталния план - с него сме свързани на чрез Висшудхи (гърлена) чакра. А с архетипния план сме свързани с Коронната, Сахасрара
Чакра (спомнете си дупките по тялото, които имаха Нео и останалите от "Матрицата"). Него повлияваме с молитви,инвокации на божества. Ето така се изяснява връзката Микро-Макрокосмос.

http://www.magicgate.../psychology.htm
0

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users